Chimera28, strona 3

37 tekstów – auto­rem jest Chi­mera28.

Roz­ma­wiając o miłości mów drukowanymi. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 października 2010, 17:04

Próbo­wałam stoczyć wojnę z myślami,
Wejść na naj­wyższy szczyt swej podświadomości,
Na­dać real­ny ton pul­so­wi miłości,
Złapać od­dech..! NIes­te­ty nic nie zyskałam. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 października 2010, 22:43

Będąc w twych ra­mionach, już wiem jak wygląda cud. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 października 2010, 20:11

Zat­rzy­mać się, choć na chwilę i posłuchać odgłosów życia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 października 2010, 17:56

To właśnie wte­dy usłyszałam bar­dzo dob­rze zna­ny mi męski głos, które­go sam dźwięk wy­woływał, że kąci­ki ust pod­jeżdżają mi do góry, a ser­ce zacho­wuje się jak­by miało nóżki i tańczyło kankana. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 października 2010, 21:05

Nie pot­rzeb­ne mi są czekoladki,
Ani róże, fiołki czy bratki
Wyk­win­tnych win mi nie potrzeba,
Ani świecy, która mą dusze rozgrzewa.
Zaś twa miłość pot­rzeb­na mi niezmiernie,
Gdyż bez niej życie jak ra­niące ciernie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 października 2010, 17:20

Los jest jak dra­pie­rznik po­lujący na bez­bronną zwie­rzynę, lub klaun śmiejący się z żartów ro­bionych innym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 października 2010, 19:51

Choć smu­tek jest trud­ny, ucie­czka przed nim może być jeszcze gorsza. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 października 2010, 01:45

Mówią- nadzieja matką głupich.
Głup­ca­mi są Ci, którzy w nią nie wierzą. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 października 2010, 20:26

Jes­teśmy je­dynie ak­to­rami w tym wiel­kim teat­rze zwa­nym życiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 września 2010, 17:01
Chimera28

Mam nadzieje, ze życie to nie tylko test,lecz coś więcej.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chimera28

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność