Chimera28, teksty z grudnia 2010 roku

3 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Chi­mera28.

marze­nia łza­mi zas­nu­te, błądzące po za­kamar­kach podświadomości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 grudnia 2010, 20:27

Do­piero gdy rośli­ny zaczy­nają śpiewać, człowiek uświada­mia so­bie co do tej po­ry chciał powiedzieć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 grudnia 2010, 17:13

Słowo” kocham”. Te kli­ka li­ter ma wy­rażać tak głębo­kie, pod­niosłe i od­działujące na każdą część nasze­go ciała i umysłu uczu­cie. Właśnie za te kil­ka li­ter, ludzie ginęli, cier­pieli, poświęca­li całe swo­je życie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 grudnia 2010, 15:56
Chimera28

Mam nadzieje, ze życie to nie tylko test,lecz coś więcej.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chimera28

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność