Chimera28

37 tekstów – auto­rem jest Chi­mera28.

marze­nia łza­mi zas­nu­te, błądzące po za­kamar­kach podświadomości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 grudnia 2010, 20:27

Do­piero gdy rośli­ny zaczy­nają śpiewać, człowiek uświada­mia so­bie co do tej po­ry chciał powiedzieć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 grudnia 2010, 17:13

Słowo” kocham”. Te kli­ka li­ter ma wy­rażać tak głębo­kie, pod­niosłe i od­działujące na każdą część nasze­go ciała i umysłu uczu­cie. Właśnie za te kil­ka li­ter, ludzie ginęli, cier­pieli, poświęca­li całe swo­je życie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 grudnia 2010, 15:56

Ja chce być z Tobą, Ty chcesz być ze mną.
Jes­teś z nią..

Życie.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2010, 23:48

Na bla­dych us­tach wid­niał będzie uśmiech.
Lecz ser­ce po­zos­ta­nie po­rośnięte korą sos­ny, a miłość, będzie wie­rzgać się jak płomienie og­nia, chcąc wyk­rzyczeć prawdę światu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 listopada 2010, 20:37

Zas­ta­nawiając się nad by­ciem, nie bądź obojętny na świat, który Cię otacza. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 listopada 2010, 20:24

Po­ran­ne pro­mienie, jak twój po­całunek na zaszro­nionych ustach. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 listopada 2010, 19:01

Łyk du­my, łyżeczka pożąda­nia i szczyp­ta szczęścia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 listopada 2010, 20:42

Wrócić do czasów, gdzie młode oczy widziały ko­loro­wy świat pod­czas deszczu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 listopada 2010, 21:18

MI­liony głosów w mo­jej głowie, ty­siące dróg niep­rze­bytych. A mo­je je­dyne py­tanie, którędy mam pójść. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 listopada 2010, 20:12
Chimera28

Mam nadzieje, ze życie to nie tylko test,lecz coś więcej.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chimera28

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność